Werken bij het circus: in gesprek met Adèle Fame

Hoe is het om je hele leven door te brengen bij het circus? Ik ging er over in gesprek met Adèle Fame, gymnast bij Circus Nock. 

How is it to spend your entire life at the circus? I talked to Adèle Fame, gymnast at Circus Nock.

Elodie in het kort

  • Ook bekend als Adèle Fame (artiesten naam)
  • Echte naam: Elodie Anais Arlette Adèle Weiser
  • 22
  • Haalde haar VWO diploma door lessen te volgen via internet en door te leren uit boeken
  • Werkzaam als gymnast bij het circus

Elodie Briefly described

  • Also known as Adèle Fame (artist name)
  • Real name: Elodie Anais Arlette Adèle Weiser
  • 22
  • Got her baccalaureaat by following school by correspondence
  • Works as a gymnast at the circus

Hoe combineer je/hoe heb je je circusleven gecombineerd met school?

Het was helemaal niet leuk en makkelijk om school te combineren met het circusleven. Elke dag begon ik om 07:00u met school, dit duurde tot 19:00u. Elke twee weken moest ik examens doen voor verschillende vakken; wiskunde, scheikunde, geschiedenis, aardrijkskunde, Frans, Russisch, Duits en Engels. Schoolopdrachten werden verzonden met de post of via het internet. Tijdens het reizen van stad naar stad moest ik veel boeken lezen. Ik had weinig tijd om met andere kinderen van het circus te spelen. Ik heb gestudeerd totdat ik mijn VWO diploma had. na het behalen van mijn VWO diploma heb ik nog geprobeerd verder te studeren, maar dat ging niet meer in combinatie met mijn werk.

How do you/how did you combine your circuslife with school?

It was not fun and easy to combine school with circus life. Every day I started at 07:00 with school, which lasted until 19:00. Every two weeks I had to do exams for different subjects; mathematics, chemistry, history, geography, French, Russian, German and English. School assignments were sent by post or via the internet. While traveling from city to city I had to read a lot of books. I had little time to play with other children from the circus. I got my baccalaureaat. After that I tried to continue, but studying was no longer possible in combination with my work.

Hoe ziet een normale dag eruit?

Elke dag is anders. Wanneer ik niet hoef te reizen word ik wakker rond 8:30u, om 11:00u ga ik sporten, daarna eet ik en controleer ik mijn spullen voor de show. Na mijn controle doe ik mijn make-up en warming-up. Als ik dat gedaan heb is het tijd om op te treden. Na het uitvoeren van mijn show moet ik snel koken en eten. Na het eten moet ik weer opwarmen voor de tweede show. In de avond ben ik vaak zo moe dat ik na een half uur TV kijken naar bed ga. Tussen alle dingen door moet ik natuurlijk ook gewoon boodschappen en administratieve dingen doen.

Op de reisdagen help ik na de shows mee om het circus af te breken. Daarna is het reizen naar de volgende plaats van bestemming.

What does an average day look like?

Every day is different. When I do not have to travel, I wake up around 8:30 am, at 11:00 am I do a body workout, then I eat and check my stuff for the show. After my check up I do my makeup and warming up. When I am done with my check up and warming up it’s time to perform. After performing, I have to cook and eat quickly. After dinner I have to warm up again for the second show. In the evening I’m often so tired that i go to sleep after watching TV for half an hour. In between all the things I do, of course, I also have to do shopping and administrative things.

On the travel days, I help breaking down the circus after the shows of that day. Then I leave to go to the next destination.

Adèle Fame

Hoeveel uur per week train je?

Vanaf kleins af aan ben ik bezig  met het trainen van verschillende disciplines. Denk hierbij aan het oefenen van acrobatiek, ballet, trapeze, straps, flexibiliteit, etc. Ik moest elke dag ongeveer 4 uur trainen, behalve op zondag. In zijn totaal komt dat dus neer op ongeveer 24 trainingsuren per week. Sinds dat ik ook echt in de show optreed, train ik nog maar 1 tot 2 uur per dag.

How many hours a week do you practice?

As long as I can remember I’m busy with training different disciplines such as acrobatics, ballet, trapeze, straps, flexibility, etc. I had to train about 4 hours every day except sunday. That makes a total of approximately 24 training hours per week. Since I perform in the show, I only train 1 to 2 hours a day.

Je leven is heel anders, vooral als je het vergelijkt met andere mensen van dezelfde leeftijd. Je moet veel dingen laten, vind je dat niet erg?

Ik ben nooit naar school geweest zoals de meeste kinderen dat wel doen. Elk jaar maak je nieuwe vrienden, maar deze laat je achter als je van circus wisselt, dit is niet altijd even makkelijk. Gelukkig kun je wel nog contact met elkaar houden via Facebook. Je hebt nooit een rustig leven, je verplaatst je continu van stad naar stad en van land naar land. Het is altijd een avontuur. Ik heb vroeger weinig tijd gehad om met andere kinderen te spelen, omdat ik het grootste gedeelte van de tijd moest leren en trainen.

Your life is very different if you compare it to the life of other people from your age, you
have to leave lots of thing for your circus life, don’t you mind?

I never went to a normal school like most children do. Each year you make new friends, but you have to leave them behind if you change circus, this is not always easy. Fortunately, you can still keep in touch with Facebook. You never have a quiet life, you continuously move from city to city and from country to country. It is always an adventure. I used to have little time to play with other children because I had to learn and train most of the time.

Hoe zie je de toekomst? Ben je ooit van plan om te stoppen?

Nooit! Ik zal vechten tot mijn laatste adem om te kunnen blijven in de circuswereld. Natuurlijk, op je 40e is je kracht niet meer hetzelfde als op je 20e, maar wellicht zal ik in de toekomst kostuums maken, of op het kantoor zitten. Ik wil in ieder geval blijven werken in de circuswereld.

How do you see the future? Are you ever planning to stop?

Never! I will fight till my last breath to stay at the circus world. Of course, around age 40,
your strengh won’t be the same as when you’re 20, but maybe I will create costumes, or work at the
office. I just want to work at the circus.

Wat wil je nog bereiken?

Mijn droom is om over de hele wereld te werken, te werken bij verschillende/alle circussen, theater- en dinner shows en festivals.

What do you still want to achieve?

My dream is to work all around the world, to participate in every circus, theater,
dinner show and festivals.

Adèle Fame

Volg je een bepaald dieet?

Ehm, soort van. Ik mag geen fastfood, frisdrank, aardappels, spaghetti, kaas, chocolade, etc. (de lijst is lang, dus ik zal je niet alles vertellen. Het is nogal deprimerend. Ik draag veel zorg voor mijn eten. Naast dat het goed is voor je lichaam, is het ook om ervoor de zorgen dat ik mezelf niet bezeer tijdens mijn act. Uiteraard heeft het ook met mijn uiterlijk te maken; ik moet er wel goed uit zien tijdens mijn optreden.

Do you follow a particular dietary schedule?

Ehm, kind of! I am not allowed to eat fastfood, soda, potatoes, spaghetti, cheese, chocolate, etc. (the list is long, so I won’t tell you everything. It’s quite depressing). I really take care of what I eat. Besides that It’s good for your body, it is also to make sure I do not hurt myzelf during my act. Of course, it also makes my appearance; I have to look good on stage.

Wat verdien je?

Je inkomsten zijn afhankelijk van het aantal dagen dat je werkt. Daarnaast is het ook afhankelijk van de kwaliteit van je act. Als je een zeer bekende artiest bent, verdien je meer. Er is veel concurrentie in de circuswereld, onze prijs is prive.

What do you earn?

Your earnings depend on the number of days you work on. In addition, it also depends on the quality of your act. If you are a very famous artist, you earn more. There is a lot of competition in the circus world, our price is private.

Over welke kwaliteiten moet je beschikken om ver te komen in de circus wereld?

Je moet beschikken over een sterk karakter, maar daarnaast moet je houden van reizen, sterk zijn, kunnen improviseren op onverwachte momenten, weten hoe je aan contracten moet komen, tegen slapeloze nachten kunnen om vele kilometers te rijden,  doorzettingsvermogen hebben, creatief zijn, willen werken ongeacht het tijdstip, georganiseerd zijn en je werk serieus nemen. Als je werkt bij het circus zul je onder alle omstandigheden werken; regen, modder, extreme hitte en kou. Er is altijd kans dat er een ongeluk gebeurt. Je zult soms pijn hebben, botten breken, littekens krijgen, dat moet je er voor over hebben.

What qualities do you need to succeed in the circus world?

You must have a strong character, but in addition, you also have to love traveling, be strong, be able to improvise at unexpected moments, know how to get contracts, be able to have sleepless nights so you can drive for miles, keep perseverance, be creative, want to work regardless of the time, have to be organized and take your work seriously. If you work at the circus you will work under all circumstances; rain, mud, extreme heat and cold. There is always a chance of an accident. You will sometimes have pain, break bones, get scars, you have to overcome it.

Elodie is te volgen op Instagram.

Wat vonden jullie van dit artikel? Laat het weten in de reacties!/ What did you think of this article? Let me know in the comments!

Liefs Sylvia

Misschien ook interessant? ‘Dans als topsport: in gesprek met Melissa Manders’

Liefs,
signature

What do you think?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

No Comments Yet.

Previous
Tea Time: Rachel Swaab